X

Bạn cần tư vấn ?

Kỳ hạn vay linh hoạt

08/11/2017

KỲ HẠN VAY LINH HOẠT !!!

+ Giải pháp tài chính hiệu quả và kinh tế để phục vụ nhu cầu cuộc sống.
Số lượng vốn vay không giới hạn có thể lên đến 80% giá trị định giá SIM.
+ Lãi suất ưu đãi tính trên dư nợ giảm dần.
+ Kỳ hạn vay linh hoạt, khách có toàn quyền lựa chọn thời gian trả tiền.
+ Hồ sơ đơn giản và minh bạch.
+ Được hỗ trợ tư vấn vay ngay trong 30 phút.
+ Khoản lãi được thanh toán cố định hàng tháng.